• Đề minh họa thi THPT quốc gia môn tiếng Anh
  | 567 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề minh họa thi THPT quốc gia môn Văn - Lịch sử - Địa lí
  | 588 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề minh họa thi THPT quốc gia môn Sinh học
  | 591 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề minh họa thi THPT quốc gia môn Hóa học
  | 594 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề minh họa thi THPT quốc gia môn Vật lý
  | 634 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề minh họa thi THPT quốc gia môn Toán
  | 591 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề chọn ĐT HSGQG môn Toán năm 2009
  | 582 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề chọn ĐT HSGQG môn Toán năm 2008
  | 625 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề chọn ĐT HSGQG môn Toán năm 2010
  | 620 lượt tải | 1 file đính kèm
Tài nguyên

Trường THPT số 1 Bảo Thắng - Huyện Bảo Thắng - Tỉnh Lào Cai