TUẦN SINH HOẠT TẬP THỂ - MỘT HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA ĐẦU NĂM HỌC

     Thực hiên theo Kế hoạch hàng năm của Sở GD&ĐT về việc tổ chức “Tuần hoạt động tập thể” đầu năm học. Trường THPT số 1 Bảo Thắng đã xây dựng kế hoạch và thực hiện từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018.

     Tổ chức các hoạt động Tuần sinh hoạt tập thể nhằm chuẩn bị toàn diện các nhiệm vụ cho năm học mới, tạo tâm thế tốt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của năm học mới. Đồng thời nâng cao nhận thức, hiểu biết, niềm tự hào của CBGVNV và học sinh về ngôi trường của mình; tạo ảnh hưởng tích cực đến nhận thức của giáo viên học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

     Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường triển khai việc chấp hành nghiêm kỷ cương, nề nếp, văn hóa trường học, các quy định về chuấn mực đạo đức nghề nghiệp; lề lối, tác phong làm việc, nghĩa vụ, quyền lợi trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ; Nắm được nội dung Luật Giáo dục; điều lệ trường học, quy chế trường học để vận dụng vào các hoạt động giáo dục học sinh đúng với quy định, không mắc phải sai lầm; Tìm hiểu, nghiên cứu để có những hiểu biết sâu sắc về lịch sử, truyền thống, đặc điểm tình hình của nhà trường, của địa phương (về tên gọi, truyền thống văn hóa, lịch sử hình thành và phát triển...) để giới thiệu và truyền tải đến học sinh; Tổ chức học tập nghiên cứu các chỉ thị, hướng dẫn nhiệm vụ năm học; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ…

     

     Đối với học sinh, nhà trường đã tổ chức cho các em tìm hiểu để có những hiểu biết sâu sắc về tên gọi logo, về truyền thống văn hóa của ngôi trường mình đang học tập, nơi mình đang sống; tìm hiểu những nét đẹp văn hóa bản sắc các dân tộc tại địa phương; những thành tích nổi bật của nhà trường, của lớp mình để có thể giới thiệu với thầy cô, bạn bè và khách đến tham quan; Có ý thức học tập nâng cao nhận thức về đạo đức, lối sống văn hóa, kỹ năng sống; tích cực nhận biết tình huống có nguy cơ gây mất an toàn, bạo lực học đường, lạm dụng tình dục để có phương pháp phòng tránh…

          Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức chức năng trong nhà trường, các hoạt động trong tuần SHTT đã diễn ra đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, mang tính giáo dục cao, phù hợp với điều kiện của nhà trường, địa phương, đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi học sinh. Sau mỗi hoạt động, cán bộ, giáo viên nắm được các yêu cầu của từng nội dung, thể hiện được sự hiểu biết về nội dung đó và đề xuất giải pháp để thực hiện nội dung đó và đề xuất giải pháp để thực hiện các nội dung một cách phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương.

 

Người viết bài

Nhà giáo: Lường Thị Thu Trang

Tổ Toán - Tin  - Trường THPT số 1 Bảo Thắng

Bài tin liên quan
Tin tức - Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều

Trường THPT số 1 Bảo Thắng - Huyện Bảo Thắng - Tỉnh Lào Cai