KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện Công văn số 559/SGD&ĐT-GDTrH ngày 14/4/2017 của Sở GD&ĐT Lào Cai về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018, Trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng xây dựng kế hoạch như sau:

                                                                        logo       

 SỞ GD&ĐT TỈNH LÀO CAI                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SỐ 1 BẢO THẮNG                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số: 143/KH-THPTS1.BTTT.                                                                     Phố Lu, ngày 24 tháng 4 năm 2017

                                                                                          KẾ HOẠCH

                                                             Tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2017-2018

      Thực hiện Công văn số 559/SGD&ĐT-GDTrH ngày 14/4/2017 của Sở GD&ĐT Lào Cai về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018, Trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Giúp trường chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động học sinh đi học sau tốt nghiệp THCS (đăng ký thi vào Trường THPT số 1); thực hiện phân luồng đào tạo sau khi học HS hết chương trình THCS, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Phối hợp với Phòng GD&ĐT, Trường THCS tuyển đủ số lượng theo chỉ tiêu được giao, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn và cơ cấu trong diện ưu tiên; đồng thời, đảm bảo chất lượng tuyển sinh, tuyển được tối đa những học sinh năng khiếu, học sinh giỏi, học sinh khá vào trường Trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng năm học 2017-2018.
- Thực hiện nghiêm túc Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh, các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, UBND huyện Bảo Thắng chỉ đạo về công tác tuyển sinh.
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Chỉ tiêu, phương thức, môn thi, ngày thi và địa điểm thi tuyển sinh
- Về chi tiêu tuyển sinh: Năm học 2017-2018, Trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng tuyển mới 335 học sinh vào lớp 10.
- Về phương thức tuyển sinh: Thi tuyển
- Về môn thi: Toán, Ngữ văn
- Về ngày thi: 1 ngày, 11 tháng 7 năm 2017 (thứ ba)
- Địa điểm thi: Tại Trường THPT số 1 Bảo Thắng (Đường Cách mạng tháng Tám, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).
2. Đối tượng và địa bàn tuyển sinh
- Đối tượng tuyển sinh: Người học đã TN THCS có độ tuổi theo quy định.
- Địa bàn tuyển sinh: Tất cả các xã, thị trấn của huyện Bảo Thắng và các xã Kim Sơn, Cam Cọn của huyện Bảo Yên.
3. Độ tuổi dự tuyển (Theo Điều 37 của Thông tư 12)
- Tuổi của HS vào học lớp 10 là 15 tuổi.
- HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.
- Xác định tuổi của học sinh theo giấy khai sinh.
4. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích
4.1. Tuyển thẳng vào các trường THPT một trong các trường hợp sau
- HS đã tốt nghiệp Trường PT DTNT THCS&THPT.
- HS là người dân tộc rất ít người, bao gồm các dân tộc: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao (Theo hướng dẫn tại văn bản số 651/SGD&ĐT – GDTrH, ngày 20/5/2013 của sở GD&ĐT về việc tuyển thẳng đối tượng học sinh rất ít người vào lớp 10 trung học phổ thông).
- Học sinh khuyết tật.
- Học sinh đạt giải cá nhân cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.
Lưu ý: Học sinh các huyện, thành phố được xét tuyển thẳng vào một trong các trường THPT trên địa bàn tuyển sinh (căn cứ nguyện vọng học sinh); không tuyển thẳng vào trường THPT số 1 thành phố Lào Cai, trường THPT chuyên.
4.2. Chế độ ưu tiên, khuyến khích
- Theo phụ lục hướng dẫn cộng điểm ưu tiên, khuyến khích đính kèm văn bản này.
- Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 5 điểm.
5. Hồ sơ dự thi
5.1. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
5.2. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
5.3. Học bạ cấp trung học cơ sở.
5.4. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
5.5. Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.
5.6. Sổ hộ khẩu (bản sao công chứng)
5.7. Đơn xin dự thi vào lớp 10 theo mẫu.
5.8. Ảnh thẻ 3 x 4 (2 chiếc, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh mặt sau).
6. Đăng ký dự thi và căn cứ để xác địa bàn tuyển sinh
6.1. Đăng ký dự thi
- HS (thuộc địa bàn nêu tại mục II.2 ở trên) đăng ký dự tuyển vào Trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng năm học 2017-2018.
- HS (thuộc địa bàn nêu tại mục II.2 ở trên) dự thi vào trường THPT DTNT tỉnh nếu không trúng tuyển được sử dụng kết quả để dự tuyển vào Trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng năm học 2017-2018.
- HS (thuộc địa bàn nêu tại mục II.2 ở trên) dự thi vào trường PTDTNT THCS&THPT huyện Bảo Thắng, Bảo Yên nếu không trúng tuyển được sử dụng kết quả để dự tuyển vào Trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng năm học 2017-2018.
- HS (thuộc địa bàn nêu tại mục II.2 ở trên) dự thi vào trường THPT số 1 thành phố Lào Cai, nếu không trúng tuyển được sử dụng kết quả để dự tuyển vào Trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng năm học 2017-2018.
- Trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng được tuyển (gồm cả tuyển thẳng) học sinh của các xã giáp ranh, cụ thể: Xã Cam Cọn, Kim Sơn (huyện Bảo Yên).
6.2. Căn cứ để xác định địa bàn
- Hộ khẩu thường trú của học sinh và gia đình; trong trường hợp học sinh tốt nghiệp tại trường THCS không thuộc địa bàn tuyển sinh nhưng có hộ khẩu bản thân, gia đình và cư trú (bố, mẹ hoặc người giám hộ) ở xã, thị trấn thuộc địa bàn tuyển sinh thì được tham gia dự tuyển.
- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng tốt nghiệp THCS tạm thời.
- Những học sinh tốt nghiệp THCS ở tỉnh khác nếu có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào trường thì phải có hộ khẩu và cư trú tại địa bàn theo quy định.
7. Nhiệm vụ và giải pháp
- Phối hợp với Phòng GD&ĐT tổ chức tốt hội nghị tuyển sinh lần 1, lần 2.
- Phối hợp với các Trường THPT trên địa bàn tham mưu cho Hội đồng tuyển sinh huyện Bảo Thắng đánh giá kết quả công tác tuyển sinh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ công tác tuyển sinh năm 2017 trên địa bàn.
- Phối hợp với các xã, thị trấn, Trường THCS tuyên truyền, vận động học sinh tham gia dự tuyển hàng tuần, tháng (trước, trong và sau thi và duyệt trúng tuyển). Niêm yết nội dung tuyên truyền về tuyển sinh tại bản tin trường THCS và tờ rơi tuyên truyền tới từng học sinh đang học lớp 9.
- Phối hợp với các Trường THCS tổ chức ôn thi (Toán, Ngữ văn) cho học sinh thi vào 10 mỗi trường đảm bảo ít nhất 1 lần.
- Thành lập tổ vận động tuyển sinh; tổ thu nhận hồ sơ dự tuyển; hướng dẫn học sinh đăng ký dự tuyển đảm bảo đúng hướng dẫn tuyển sinh, quy chế tuyển sinh.
8. Lịch thực hiện các công việc cụ thể
(Có phụ lục kèm theo)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hiệu trưởng
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018.
- Quyết định của cử cán bộ, giáo viên đi vận động tuyển sinh. Chọn cử cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia hội đồng tuyển sinh, coi thi, chấm thi vào lớp 10 năm 2017.
- Phối hợp với Phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND huyện Bảo Thắng tổ chức hội nghị tuyển sinh năm 2017.
- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh và tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức coi thi, chấm thi. Tổ chức học tập Quy chế thi cho thí sinh, giáo dục học sinh nghiêm chỉnh chấp hành Quy chế thi.
- Chỉ đạo chuẩn bị cơ sở vật chất, hồ sơ cho kỳ thi: Kinh phí, phòng thi, phòng làm việc, bàn, ghế, tủ, hệ thống điện lưới, máy tính, máy photocopy, nước uống, vệ sinh trường thi, các phương án đảm bảo an toàn cho điểm thi...
- Chuẩn bị lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi: Chuẩn bị đủ số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia vào công tác thi, đảm bảo chất lượng, đặc biệt nêu cao ý thức trách nhiệm trong mỗi công việc được giao, nắm vững nghiệp vụ và Quy chế thi.
- Chỉ đạo tổ chức công tác coi, chấm, xét duyệt kết quả trúng tuyển vào lớp đảm bảo đúng hướng dẫn, quy chế quy định.
- Báo cáo đánh giá kết quả công tác tuyển sinh năm học 2017-2018.
2. Tổ trưởng Chuyên môn
- Chỉ đạo, bố trí, sắp xếp công việc giảng dạy hợp lý để cán bộ giáo viên có điều kiện xuống cơ sở để làm công tác tuyển sinh. Trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018.
- Chỉ đạo các giáo viên làm công tác chủ nhiệm thuộc tổ mình phụ trách tập trung tuyên truyền, vận động học sinh tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT số 1 Bảo Thắng năm học 2017-2018 thông qua những HS đang học tại trường.
-Tổ chuyên môn Toán, Ngữ văn: Cử giáo viên phối hợp với các trường THCS ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh (có lịch phân công riêng); tham gia coi, chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 theo kế hoạch của Sở, Trường THPT số 1 Bảo Thắng. Báo cáo đánh giá kết quả chất lượng công tác tuyển sinh môn Toán, Ngữ văn.
3. Tổ trưởng Văn phòng
- Tham mưu, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, văn phòng phẩm, kinh phí...phục vụ công tác tuyển sinh theo quy định.
-Tham gia công tác tuyên truyền vân động học sinh đến trường; tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 ở tại Trường THPT theo kế hoạch. Theo đó, lưu giữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định.
4. Tổ trưởng Công nghệ thông tin
- Tham mưu, tuyên truyền, thông báo đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh về nhà trường trên các phương tiên thông tin đại chúng, trang web, hệ thống vnedu của nhà trường theo kế hoạch.
- Thường xuyên cập nhật; tổng hợp các số liệu về công tác tuyển sinh truowcs, trong và sau thi tuyển để học sinh, thí sinh và phụ huynh học sinh biết thực hiện.
5. Đề nghị Đoàn thanh niên
- Xây dựng kế hoạch phối hợp với Hội đồng tuyển sinh, Tổ vận động tuyên truyền làm công tác tuyển sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm, ủng hộ các trường ở các xã trên địa bàn tuyển sinh.
- Tuyên truyền công tác tuyển sinh vào lớp 10 cho các đoàn viên thanh niên đang học; qua đó để tuyên truyền cho gia đình, người thân và hàng xóm biến để động viên con em, bạn bè đi học tiếp lên trung học phổ thông.
- Chỉ đạo các đoàn viên trong các chi đoàn (Đặc biệt là chi đoàn giáo viên) tích cực tham gia công tác tuyển sinh của nhà trường theo kế hoạch.
- Phối hợp với Đoàn thanh niên các xã, thị trấn phối hợp, giúp đỡ tuyên truyền, vận động học sinh tham gia dự tuyển vào lớp 10, đi học sau khi trúng tuyển.
6. Đề nghị Công đoàn nhà trường
- Động viên tất cả đoàn viên công đoàn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động học sinh tốt nghiệp THCS ở các xã, thị trấn tham gia dự tuyển vào lớp 10 theo kế hoạch trước, trong và sau thi tuyển sinh (tháng 4, 5, 6, 7).
- Động viên đoàn viên công đoàn tham gia, thực hiện nghiêm túc công tác thu nhận hồ sơ, coi, chấm thi vào lớp 10 theo kế hoạch.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 của Trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Sở GD&ĐT;
- Phòng GD&ĐT;
-Trường THCS;
- TCM, VP THPT số 1; (Đã ký)
- ĐTN, CĐ THPT số 1;
- Lưu: VT.
                                                                                                                Đỗ Quang Tám

                                                                PHỤ LỤC 1
                                Lịch các công việc cụ thể tuyển sinh vào lớp 10 THPT
(Kèm theo Kế hoạch số 143 /KH-THPTS1.BT ngày 24/4/2017 của trường THPT số 1 Bảo Thắng)

STT                               Nội dung công việc                                    Thời gian                      Thực hiện                  Ghi chú

1              Phối hợp Trường THCS lập DS HS                                 Tháng 2                       THPT số 1
2              BC công tác tuyển sinh năm 2016                                   Tháng 3                       THPT số 1
3              Tổ chức Hội nghị tuyển sinh lần 1                                    Tháng 3                     UBND Huyện
4              Xây dựng KH tuyển sinh năm 2017                                 Tháng 4                       THPT số 1
5              Tổ chức Hội nghị tuyển sinh lần 2                                   Tháng 4                     UBND Huyện
6                  Phối hợp với trường THCS:
       + Thông báo KH tuyển sinh tới HS.
       + Ôn tập thi vào 10 cho HS lớp 9.
      + Giao lưu VHVN, TDTT...
     + HD HS nộp hồ sơ dự thi 10.
      + Đôn đốc HS dự thi và ra lớp Tháng 4 -7                              THPT số 1

                                                                                                  Hội đồng tuyển sinh;

                                                                                             Tổ vận động tuyển sinh
7            Thu nhận hồ sơ dự tuyển vào 10
     + Thu nhận hồ sơ
    + Sắp xếp phòng thi Tháng 6, 7

     (Xong trước 04/7) THPT số 1                                   Tổ vận động tuyển sinh; Tổ hồ sơ;
Hội đồng tuyển sinh
8           Đăng ký dự thi với Sở GD&ĐT (số lượng HS dự thi, phòng thi, người làm thi, ấn phẩm thi...) Trước 04/7 THPT số 1 Hội đồng tuyển sinh
9          Tổ chức coi thi 09-11/7 Hội đồng coi thi Tại THPT số 1
10        Tổ chức chấm thi 15-17/7 Hội đồng chấm thi Tại THPT số 1
11         Ghép phách tại Sở 18/7 Hội đồng chấm thi 3 người (1 LĐ)
12          Thông báo kết quả điểm thi 18/7 THPT số 1         Hội đồng tuyển sinh
13         Xây dựng phương án tuyển sinh 18-21/7 THPT số 1     Hội đồng tuyển sinh
14        Duyệt tuyển sinh tại Sở GD&ĐT 22/7 THPT số 1 Hội đồng tuyển sinh
15         Báo cáo kết quả tổng hợp kết quả tuyển sinh; biên bản tổng kết hội đồng coi, chấm thi 19-25/7 THPT số 1 Hội đồng tuyển sinh
16          Thu nộp đơn phúc khảo nộp Sở 19-25/7 THPT số 1 Hội đồng tuyển sinh

------------------------------

PHỤ LỤC 2
Chế độ ưu tiên, khuyến khích tuyển sinh vào lớp 10 THPT
và chính sách hỗ trợ khi trúng tuyển vào học
(Kèm theo Kế hoạch số 143 /KH-THPTS1.BT ngày 24/4/2017 của trường THPT số 1 Bảo Thắng)

A. CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN, KHUYẾN KHÍCH
I. Chế độ ưu tiên
1. Cộng 3 điểm cho một trong các đố tượng sau
- Con liệt sỹ.
- Con thương binh mất sức lao động từ 81% trử lên.
- Con thương bệnh binh mất sức lao động từ 81% trử lên.
- Con của người được cấp “ giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.
- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
- Con của người hoạt động cách mang trước ngày 01/01/1945.
- Con của người hoạt động cách mạng từ 10/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.
2. Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng:
- Con của anh hùng lực lượng vũ trang,con của anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng
- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%.
- Con của bệnh binh mất sức lao động dưới 81%.
- Con của người được cấp“giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.
3. Cộng 1 điểm cho các đối tượng sau:
- Người dân tộc thiểu số hoặc người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.
- Người đang sinh sống, học tập tại các vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.
II. Chế độ khuyến khích
1. Đạt giải các nhân trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa:
- Giải Nhất cấp tỉnh: Cộng 2 điểm; Nhì: Cộng 1,5 điểm; Ba: Cộng 1 điểm
2. Đạt giải cá nhân Cuộc thi khoa học dành cho học sinh trung học cấp tỉnh (cộng 01 lần với mức điểm cao nhất)
- Giải Nhất cấp tỉnh: Cộng 2 điểm; Nhì: Cộng 1,5 điểm; Ba: Cộng 1 điểm
3. Đạt giải cá nhân hoặc đồng đội trong các cuộc thi từ cấp tỉnh trở lên do ngành giáo dục tổ chức hoặc phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức đối với cấp THCS
3.1. Giải cá nhân:
- Đạt giải quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc huy chương vàng cấp tỉnh : Cộng 2 điểm
- Đạt giải nhì cấp tỉnh hoặc huy chương bac: Cộng 1,5 điểm.
- Đạt giải ba cấp tỉnh hoặc huy chương đồng: Cộng 1 điểm
3.2. Giải đồng đội (bóng đá, bóng chuyền,bóng bàn, cầu lông, cầu mây, điền kinh, tốp ca, song ca ...)
- Chỉ Cộng điểm đối với giải quốc gia
- Số cầu thủ, vân động viên, diễn viên của giải đồng đội từ 02 đến 22 người theo quy định cụ thể cửa ban tổ chức từng giải
- Mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội thực hiện như đối với giải cá nhân.
3.3. Những học sinh đạt nhiều giải khác nhau trong nhiều cuộc thi được hưởng một mức công điểm cao nhất.
4. Học sinh được cấp chứng chỉ nghề phổ thông trong kỳ thi do sở giáo dục và đào tạo tổ chức ở cấp trung học cơ sở:
Loại giỏi: Cộng 1,5 điểm; Loại khá: Cộng 1,0 điểm; Loại tring bình: Cộng 0,5 điểm.
5. Điểm khuyến khích được bảo lưu trong toàn cấp học và được cộng vào điểm bài thi để xét tuyển khi tham ra dự tuyển
6. Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 5 điểm.
B. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHI TRÚNG TUYẾN VÀ HỌC TẠI TRƯỜNG THPT SỐ 1 BẢO THẮNG
1. Hỗ trợ cho HS theo QĐ số 13 ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Lào Cai
a) Hỗ trợ tiền ăn
- Đối tượng được hỗ trợ: HS do nhà ở xa trường khoảng cách từ 10 km trở lên, địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày phải ở bán trú mà bản thân, cha, mẹ có hộ khẩu thường trú tại xã, thị trấn khu vực II;
- Mức hỗ trợ: bằng 20% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 09 tháng/năm học/HS;
b). Hỗ trợ học phẩm
- Đối tượng được hỗ trợ: HS mà bản thân, cha, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn (trừ HS được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Chính phủ);
- Mức hỗ trợ: 40 quyển vở thếp đóng sẵn/học sinh/năm học;
2. Hỗ trợ cho HS theo NĐ số 116 ngày 18/7/2016 của Chính phủ
a). Đối tượng được hỗ trợ
- Là người dân tộc thiểu số mà bản thân, cha, mẹ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn, nhà ở xa trường khoảng cách từ 10 km trở lên, giao thông đi lại khó khăn, không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày phải ở bán trú;
- Là người dân tộc kinh: Ngoài các điều kiện trên còn phải là nhân khẩu trong gia đình thuộc hộ nghèo;
b) Mức hỗ trợ
- Hỗ trợ tiền ăn: Mỗi HS được hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 09 tháng/năm học/học sinh;
- Hỗ trợ tiền nhà ở: Đối với HS phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 09 tháng/năm học/học sinh;
- Hỗ trợ gạo: Mỗi HS được hỗ trợ mỗi tháng 15 kg gạo và được hưởng không quá 09 tháng/năm học/học sinh (áp dụng cho HS là người dân tộc thiểu số) thiếu ý này
3. Hỗ trợ cho HS theo NĐ số 86 ngày 02/10/2015 của Chính phủ
a). Đối tượng được miễn 100% học phí
- Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh số: 26/2006/PL-UBTVQH11, ngày 29/6/2005 (con của người có công, con thương binh, con bệnh binh, chất độc hóa học).
- HS khuyết tật có khó khăn về kinh tế, HS mồ côi, HS mất nguồn nuôi dưỡng, HS có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
b). Đối tượng được giảm 70% học phí
Là HS người dân tộc thiểu số ở vùng KTXH đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
c). Đối tượng được giảm 50% học phí: HS là con của người bị tai nạn lao động, con hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
4. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập: HS mồ côi cả cha lẫn mẹ; HS bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; HS có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Bài tin liên quan
Tin tức - Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều

Trường THPT số 1 Bảo Thắng - Huyện Bảo Thắng - Tỉnh Lào Cai