QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2014

Chương I

 tu van huong nghiep nhom nganh giao duc va dao tao20121219144048

QUY CHẾ

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014

 Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bao gồm: chuẩn bị cho kỳ thi; công tác đề thi; coi thi; chấm thi và phúc khảo; công nhận tốt nghiệp; cấp phát và quản lý bằng tốt nghiệp; chế độ báo cáo và lưu trữ; thanh tra, khen thưởng và xử lý vi phạm.

2. Quy chế này áp dụng đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình trung học phổ thông (sau đây gọi chung là trường phổ thông); tổ chức và cá nhân tham gia kỳ thi.

................................................

              Thầy cô và các em học sinh có thể download toàn bộ nội dung quy chế theo link sau:

                                                                   /upload/s/20171214/663f9e7d041c947fbec14d3769dad2caTT11-_20Quy_20ch_e1_ba_bf_20thi_20TN_202014.doc.jpg

Bài tin liên quan
Tin tức - Thông báo

Trường THPT số 1 Bảo Thắng - Huyện Bảo Thắng - Tỉnh Lào Cai