• Đề minh họa thi THPT quốc gia môn tiếng Anh
  | 364 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề minh họa thi THPT quốc gia môn Văn - Lịch sử - Địa lí
  | 379 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề minh họa thi THPT quốc gia môn Sinh học
  | 390 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề minh họa thi THPT quốc gia môn Hóa học
  | 376 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề minh họa thi THPT quốc gia môn Vật lý
  | 406 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề minh họa thi THPT quốc gia môn Toán
  | 384 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề chọn ĐT HSGQG môn Toán năm 2009
  | 366 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề chọn ĐT HSGQG môn Toán năm 2008
  | 447 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề chọn ĐT HSGQG môn Toán năm 2010
  | 424 lượt tải | 1 file đính kèm
Tài nguyên

Trường THPT số 1 Bảo Thắng - Huyện Bảo Thắng - Tỉnh Lào Cai