Tuesday, Dec 12th

Last update08:40:32 AM GMT

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ĐOÀN CĐGV

Trong nhiệm kỳ 2009 - 2010 vừa qua chi đoàn giáo viên trường THPT số 1 Bảo Thắng đã đạt được những kết quả nhất định cụ thể như sau:
A. Những ưu điểm.
I. Về tư tưởng chính trị. Phẩm chất đạo đức.
- Tất cả các đồng chí đoàn viên đều có tư tưởng lập trường vững vàng, kiên định có quan điểm chính trị rõ ràng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước.
- Các đồng chí đoàn viên đều có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh trong sáng đoàn kết với đồng chí, đồng nghiệp.
- Tất cả các đoàn viên nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

cdgv2

II. Về công tác chuyên môn.
- Đoàn viên của chi đoàn rất tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, cách thức đánh giá kiểm tra học sinh và cam kết thực hiện " hai không " với 4 nội dung, cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Và phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.
- Tự giác tích cực bồi dưỡng chuyên môn để phù hợp với chương trình, phương pháp mới, sử dụng các kỹ thuạt dạy học mới, tự cập nhật thông tin và nhất là để nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao hiệu quả giảng dạy. Phấn đấu đạt theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia.
- 100% các đồng chí đoàn viên tham gia hội giảng vòng 1 với kết quả đạt từ trung bình trở lên có nhiều đồng chí xếp loại giỏi. Nhiều đồng chí tiếp tục tham gia hội giảng vòng 2. Có nhiều đồng chí đạt lao động tiên tiến – xuất sắc. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
- Nhiều Đ/C ĐV CĐGV tham gia vào việc bồi dưỡng học sinh các đối tượng từ HSG đến bồi dưỡng đại trà, bồi dưỡng yếu kém.
- Đã tổ chức được lớp học soạn giáo án điện tử trong năm nay có nhiều đồng chí đoàn viên tích cực sử dụng giáo án điện tử ở các môn sinh học, văn, địa lý ...
III. Công tác kiêm nghiệm.
- Hầu hết các đồng chí đoàn viên là giáo viên chủ nhiệm, các đồng chí khá tích cực, tương đối sát sao với lớp chủ nhiệm trong việc giáo dục đạo đức học sinh, nề nếp nội quy, an toàn giao thông cho học sinh.
- Nhiều đoàn viên giáo viên thực sự là người cố vấn cho chi đoàn học sinh trong các hoạt động các phong trào, đã có nhiều chi đoàn đạt xuất sắc như chi đoàn: 12A1, 11A5…
IV. Phong trào văn nghệ, TDTT.
- Cùng với đoàn Trường chúng ta tổ chức thành công đêm văn nghệ nhân kỉ niệm ngày nhà giáo VN 20/11.
- Phong trào TDTT còn nhiều hạn chế, đã có 1 số đồng chí tham gia tập cầu lông, bóng rổ.
V. Công tác xây dựng Đảng.
Năm học vừa qua chi đoàn đã liên tục giới thiệu các đòng chí đoàn viên ưu tú cho chi bộ Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. Kết thúc năm học đã có: 4 đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
V. Các công tác khác.
- Cùng với các tổ chức chức năng trong trường tổ chức đêm trung thu cho các cháu thiếu nhi trong cơ quan. Tham gia ủng hộ đoàn trẻ em khuyết tật, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt gặp thiên tai…đỡ đầu thôn làng Chưng xã Sơn Hải.

B. Những hạn chế. Chưa làm được.
- Kế hoạch của BCH chưa chi tiết chưa cụ thể, các Đ/C trong ban chấp hành theo dõi chưa sát chưa có sự phê bình, tuyên dương kịp thời.
- Nhiều Đ/C GVCN bị nhắc nhở về lớp chủ nhiệm như việc thực hiện nội quy học sinh, nề nếp của HS hay việc vệ sinh, thể dục giữa giờ, an toàn giao thông, hoàn thành các bài dự thi …
- Sự thay đổi TKB và nhân sự dẫn đến sự sáo trộn trong công việc nên có nhiều Đ/C còn quên giờ hoặc nhầm giờ, nhiều Đ/C còn chưa nắm bắt các thông tin trên bảng tin của trường, của tổ chuyên môn, nhất là của Đoàn TN.
- Sự phối kết hợp giữa các tổ chức chưa tốt.
- Phong trào dự giờ chưa thường xuyên, việc rút kinh nghiệm còn chậm  kỳ 2 chúng ta không duy trì được.
- Cuối năm học các đồng chí làm điểm và xếp loại học sinh còn một số sai sót như xếp sai học lực, dẫn tới sai hạnh kiểm. . . tỉ lệ tốt nghiệp ở một số môn còn thấp.
C. Biện pháp khắc phục nhược điểm trên.
- Đề nghị BCH cần có kế hoạch cụ thể và chi tiết cho các hoạt động của CĐ, họp thường xuyên với thường vụ đoàn trường và BGH để kịp thời cập nhật thông tin, nhắc nhở các Đ/C đoàn viên.
- Các Đ/C ĐV phải thường xuyên đọc bảng tin của Đoàn thanh niên và có thông tin ngược lại với BCH để BCH nắm bắt thông tin có sự điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.
- Phối kết hợp tốt hơn với các tổ chức trong cơ quan.
- Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ đúng thời gian và sát sao với nhiệm vụ. BCH cần có phân công hợp lý và rõ ràng hơn cho các Đ/C đoàn viên.
- Các Đ/C GVCN cần quan tâm hơn tới việc giáo dục đạo đức HS và phối hợp tốt với GV bộ môn để tìm ra biện pháp đạt hiệu quả. Các Đ/C GV bộ môn chú ý tới việc quản lí giờ dạy.

Trên  đây là một số kết quả làm được và những việc chưa làm được của CĐGV trong năm học 2009 – 2010 và một số biện pháp tôi đưa ra chắc chắn còn có nhiều thiếu sót mong các đồng chí ĐV đóng góp ý kiến để hoạt động đoàn  thành công hơn.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 10 2010 22:52

You are here CƠ CẤU TỔ CHỨC Chi Đoàn GV BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ĐOÀN CĐGV