Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đức Hùng
Giáo viên Nguyễn Đức Hùng
Giới tính
Học hàm, học vị Đại học
Điện thoại 0986168267
Email nguyenhung@thptbaothang1.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu

Trường THPT số 1 Bảo Thắng - Huyện Bảo Thắng - Tỉnh Lào Cai